Kraftselskapene er som kjent pålagt å ha ulike navn på kommersiell virksomhet og monopolvirksomheten. Forskriften trådte i kraft allerede 1. januar i år, men plikten til å innrette seg etter den aktuelle paragrafen inntrer først 1.