Søknadsfristen utløp 6. november, og nå foreligger søkerlisten. Det er totalt 23 søkere, 11 kvinner og 12 menn. Ikke