I januar 2020 startet Odd Emil Ingebrigtsen som statssekretær i Olje- og energidepartementet, der han skulle jobbe tett med olje- og energiminister Tina Bru. Han kom den gang fra stillingen som administrerende direktør i Indre Salten Energi.

Kun få måneder etter - i mars 2020 - ble han utnevnt til Fiskeri- og sjømatminister i Nærings- og fiskeridepartementet. Men siden det nå etter alle solemerker ligger an til et regjeringsskifte, må Ingebrigtsen snart se seg om etter andre oppgaver. Det er tradisjon for at regjeringen sitter til statsbudsjettet er lagt frem, og budsjettet for 2022 legges frem tirsdag neste uke.

På telefon til Europower sier Ingebrigtsen at det har vært noen hektiske innspurt-måneder som fiskeri- og sjømatminister.

– Min første plan er å ta meg bittelitt fri. Det har ikke vært mye av det de årene jeg har vært i OED og Fiskeri- og sjømat.

Jobben som toppsjef i Indre Salten Energi måtte han gi slipp på da han startet som statssekretær i OED.

– Ja, jeg sluttet i Indre Salten Energi – det var helt frivillig fra min side. Det var ikke helt forenlig med jobben i OED. Jeg ville jo blitt inhabil i mange saker og ville ikke kunne godkjent et eneste kraftprosjekt. Så jeg må skaffe meg ny jobb.

– Men hva ser du for deg?

– Jeg har ingen planer. Min erfaring er at det pleier å ordne seg.

Verdifull erfaring

Ingebrigtsen utelukker ikke en comeback til kraftbransjen.

– Det er klart at kraftbransjen er veldig interessant. Det er jo tett beslektet med det jeg har holdt på med de siste årene; fiskeri og sjømat. Energien vår er en naturgitt ressurs på lik linje med fisk, så det å få til økt verdiskaping på disse områdene er noe jeg alltid har vært engasjert i.

De siste årene i to ulike departementer har gitt ham verdifull erfaring han kan dra nytte av dersom han velger kraftbransjen, tror han.

– Jeg er så langt unna en kraftingeniør du kan komme, men heldigvis er det stappa fullt av ingeniører i bransjen. Det er klart at jeg har fått et helt annet innblikk i offentlige beslutninger, selv om dette kanskje er universell kunnskap. Og kraftbransjen er avhengig av et godt samarbeid med det offentlige.

Han trekker frem at han har lært seg at byråkrati tar tid – blant annet fordi alle skal bli hørt.

– I de fleste næringer er det en iboende utålmodighet i forhold avklaringer om hvilken retning man skal gå i. Og slike avklaringer går ofte saktere i offentlig sektor. Det er mange som skal ha med et ord i laget. Man kan sammenlikne det med å pusse opp hjemme. Det tar alltid lenger tid enn man tror og koster mer. Så dette handler om å være tålmodig og utålmodig samtidig. Nå slår jeg muligens opp en åpen dør, men dette går igjen, sier han.

– Hva tenker du er de største utfordringene som kraftbransjen står foran nå fremover?

– Jeg er opptatt av at vi må bygge ut mer energi fordi vi har behov for mer. Fra vann, vind og sol – og andre energiformer. Men også store industrietableringer som det store prosjektet i Mosjøen som skal bruke 4 TWh energi - gjør at det er stor etterspørsel etter mer energi. Så tilgangen på energi er essensielt. Mange har nok fått en a-ha opplevelse med de høye strømprisene det siste, avslutter han.