I starten av denne måneden forlot Tobias Gausemel Backe energibransjen – en bransje han har vært en del av siden 2012. Han startet som kunderådgiver i Hafslund, gikk videre til Hafslund Strøm og fokuset endret seg etter hvert til kommunikasjon. Siden 2019 har han jobbet som PR-manager og innholdsprodusent i Fortum.

Han har startet i ny jobb som PR-rådgiver i kommunikasjonsbyrået Trigger.

– Blir det rart å forlate bransjen?

– Litt rart er det etter å ha tenkt på strøm hver dag i ti år, men først og fremst syns jeg det er veldig spennende å begynne i Trigger. Årene i Hafslund Strøm og Fortum har vært utrolig lærerike, og jeg tar med meg både kompetanse og erfaring derfra som jeg er sikker på blir verdifull inn i kommunikasjonsarbeidet for kundene til Trigger, sier han til Europower.

– Er det noe du kommer til å savne med kraftbransjen?

– Jeg kommer til å savne alle de flinke folka i Fortum, og det å jobbe i en internasjonal bedrift med godt samarbeid med gode kollegaer blant annet i Stockholm og Helsinki. Strøm er noe som har engasjert voldsomt de siste årene – både på godt og på vondt. I Trigger er målet å skape kreative løsninger og kommunikasjon som både engasjerer og betyr noe i menneskers liv og hverdag, og jeg gleder meg til å være med på å få til det for ulike kunder i ulike bransjer – ikke bare strøm.

– Det er fortsatt en vei å gå

For nå bytter han altså «side av bordet», og kan plutselig befinne seg i en situasjon der han gir råd til energiselskaper om hvordan de skal kommunisere. Hva tenker man om energibransjens evne til å kommunisere hva man driver med og samfunnsoppdraget denne typen selskaper har?

– Ut fra min erfaring fra strømleverandørdelen av bransjen syns jeg det har blitt bedre og bedre, selv om det fortsatt er en vei å gå. Bransjen og markedet er vanskelig å forstå i seg selv, og det hjelper ikke å måtte bruke ord som kilowattimer, påslag, AMS, effekttariff og energiledd. All oppmerksomheten rundt strømpriser de siste årene har nok gjort at flere forstår strøm litt bedre, men folk flest går ikke rundt og har et forhold til forskjellen på kraftproduksjon, nettvirksomhet og strømsalg. Strøm er strøm, og folk bryr seg nesten bare hvis den enten er dyr eller borte. Det gjør kommunikasjonsarbeidet utfordrende, men også veldig spennende, sier han.

For det er liten tvil om at kraftbransjen ikke har det beste omdømmet blant folk flest. Backe tror ikke det er noe som kommer til å endre seg så lenge strømprisene er så høye som nå.

– Så lenge strømprisen er høy tror jeg det å bedre omdømmet er en stor utfordring. For mange forbrukere er det nok fortsatt sånn at den eneste kontakten de har med bransjen er når strømregningen kommer. Det hjelper lite med gode forklaringer på hvorfor prisen er høy når det er den høye prisen i seg selv som gjør folk misfornøyde.