Odd Emil Ingebrigtsen har i dag overtatt som ansvarlig for fiskeri- og sjømatsaker i Nærings- og fiskeridepartementet. Dermed tar Tony Christian Tiller over for