Etter 8,5 år i miljøstiftelsen Zero, melder Jon Evang overgang til Energi Norge. I Zero har han vært ansatt som fagansvarlig for energi og som kommunikasjonssjef. I august blir han å finne hos Energi Norge – der han skal jobbe som fagsjef for havvind. Evang har også erfaring fra Olje- og energidepartementet der han jobbet med kommunikasjon og vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiet.

Til Europower sier Evang at han ikke er redd for at det blir kjedelig å jobbe med fokus på havvind - i motsetning til bredden han har jobbet med i Zero.

– Nei, det blir ikke kjedelig! Tvert i mot blir det veldig spennende å fordype seg i havvind. Det skjer veldig mye på det feltet i Norge - og det skal skje veldig mye. Det er også en rivende utvikling rundt oss, som også påvirker oss. Det mye å ta tak i, og det gleder jeg meg til, sier han.

– Havvind kan være komplementært til mange andre deler av energisystemet, og vil kunne spille en viktig rolle i et nordeuropeisk kraftsystem.

– Hva tar du med deg fra Zero til Energi Norge?

– Jeg tar med meg et klimaperspektiv og betydningen av å få frem fornybar energi så raskt som mulig. Og havvind er en vesentlig del av den løsningen vi trenger. Det kan også kanskje bli en større del av løsningen enn vi ser nå.

– Hva tenker du om debatten og konfliktene som er rundt havvind?

– Det er ingen energiform som er uten konflikter og uten kryssende hensyn. Havvind er noe mindre konfliktfylt enn vindkraft på land. Det er fullt mulig å få til gode løsninger med fiskerinæringene og andre havbruksinteresser. Men det trengs mer forskning for å forstå alle implikasjonene, men så langt tyder det på at det ikke er vesentlige, negative konsekvenser av å bygge ut havvind, sier han til Europower.

I Energi Norge vil han få en sentral rolle i organisasjonens arbeid med å formidle kunnskap om havvind, og skal bidra med råd og innspill til både myndigheter og Energi Norges medlemsbedrifter om utviklingen av havvind. Han kommer til å lede Energi Norges havvindprosjekt i samarbeid med et team på fem andre personer.

– Vi er svært glade for at Jon Evang har takket ja til stillingen som fagsjef for havvind. Hans innsats vil utgjøre en betydelig styrking av vår satsing på havvind, og vil komme i tillegg til de årsverkene vi allerede legger på feltet, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Norge, i en melding.

Evang starter i sin nye jobb 15. august.