Myndighetene har kommet med nye regler som skal gi tydeligere skille mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.