Styret i Den norske komite for CIGRÉ besluttet i styremøte nylig å tildele Elkraftprisen for 2019 til Trond Magne Ohnstad i Statnett. Prisen deles ut til personer som gjennom mange år har vært en ressurs i