Pressemelding fra Energi Norge: Lars Berthinussen kommer fra Visolit Consulting og tiltrer stillingen 1. juni. I DIGIN-programmet samarbeider 13 av Energi Norges nettmedlemmer om felles digitale løsninger sammen med Statnett. I tillegg