Pressemelding fra Rambøll: Vindkraftbransen i Norge er i endring, og Rambøll har en langsiktig tilnærming til denne omstillingen og, styrker sin tilstedeværelse i markedet. – Min lange og internasjonale fartstid fra