Pressemelding: – Navnebyttet til Linea for nettvirksomheten skal blant annet gjøre det enklere for kundene å forstå når de skal kontakte sin strømleverandør eller sitt nettselskap. Vi vil komme med mer klargjørende informasjon rundt dette