Som Europower kunne omtale nylig, har hele tre av fire ansatte i vindkraftorganisasjonen Norwea, sluttet i løpet av de siste ti månedene. Sist ut var politisk rådgiver Daniel Willoch som går til Wind Catching Systems.

Til Europower bekreftet administrerende direktør Åslaug Haga at det starter to nyansatte i Norwea neste uke.

– Det er riktig at vi i stor grad etablerer et nytt team i Norwea. Vindkraftsatsingen i Norge går inn i en ny fase, og vi kan gjerne si at vi er i ferd med å utvikle Norwea 2.0. De som har sluttet har gjort en strålende jobb i den fasen vi har vært gjennom, utttalte Haga til Europower.

Hvem som overtar etter Willoch og Andreas Thon Aasheim, er nå klart. Den tyngste ansettelsen er nok Arne Jakobsen, som er ansatt som seniorrådgiver. Han er hentet fra Samfunnsbedriftene Energi, der han jobbet som næringspolitisk rådgiver.

– Han vil bli sentral i vår havvindsatsning også styrke vår kompetanse på nett og markedsmessige forhold. Dette er kompetanse som blir sentralt når vi skal gi faglig godt begrunnede råd til myndighetene om utviklingen av hav- og landvind i den neste markedsfasen, sier direktør Øistein Schmidt Galaaen i Norwea.

Jakobsen har blant annet ingeniørutdanning fra NTNU og energiledelse fra BI.

Den andre nyansatte som skal ha første dag på jobb neste uke, er Daniel Flo, som er ansatt som rådgiver for utvikling & produksjon. Han har med seg innsikt i kraftsystem og vindkraft siden han har en Master i Master of Science, Innovative Sustainable Energy Engineering fra NTNU i Trondheim og DTU i København.

– Det er viktig for Norwea å styrke våre arenaer for faglig diskusjon og erfaringsutveksling knyttet til blant annet effektivt drift- og vedlikehold når vi nå har en stor flåte av vindkraft i drift, og Daniel vil bli viktig for dette arbeidet, understreker Galaaen.