Gjennom et digitalisert valg i forrige uke ble Kari Ekelund Thørud valgt som nytt styremedlem i Europex, som er en interesseorganisasjon for europeiske energibørser. Thørud er i dag sjef i Nord Pool