Pressemelding:

«Gerd Kjølle har flyttet den internasjonale forskningsfronten innen forsyningssikkerheten i strømnettet. Kunnskapen hun har produsert har skapt betydelige verdier for norsk næringsliv og samfunnet forøvrig,» skriver priskomiteen i sin innstilling.

Kjølle, som er sjefforsker ved Sintef og professor II ved NTNU, har arbeidet med en rekke prosjekter som blant annet har bidratt til at feil i kraftnettet kan lokaliseres og isoleres raskere. Hun har også utviklet en metode for sannsynlighetsbasert utbygging, drift og vedlikehold av overføringsnettet.

Milliarder i reduserte investeringer

Dette er begge prosjekter som har ført til store gevinster og reduserte kostnader for produsenter, brukere og samfunnet som helhet. Det er anslått at metoden for sannsynlighetsbasert utvikling av kraftnettet alene vil føre til redusert investeringsbehov på 2,9 milliarder kroner de nærmeste årene. Metoden er også egnet for bruk i det europeiske nettet.

– Det er en stor ære å motta denne prisen. Dette er en anerkjennelse både av mitt arbeid, alle som har bidratt til dette viktige fagområdet og samarbeidet vi har hatt mellom Sintef, NTNU og bransjen, men også den betydning forsyningssikkerhet har for samfunnssikkerheten», sier prisvinneren.

Styrke samfunnssikkerheten

– Vi lever i en tid der vi hver dag blir minnet om forskningens bidrag til å styrke samfunnssikkerheten innen helse og andre områder. Sikker kraftforsyning er av uvurderlig betydning i vårt moderne samfunn, sier Torbjørn Digernes, president i NTVA (Norges Tekniske Vitenskapsakademi) og tidligere rektor ved NTNU.

– Gerd Kjølles arbeid har skapt enorme verdier for samfunnet og til at vi i dag har et kraftsystem som er betydelig mer kostnadseffektivt og bærekraftig enn tidligere, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv ved Sintef.

Pressemeldingen fra Sintef er redigert og kortet ned av Europower Energi.