Hos Standard Norge er Ingvild Ombudstvedt valgt til vervet som leder for Standardiseringskomiteen for CCS.

– Leder og medlem av en standardiseringskomité er verv man har på vegne av en virksomhet, organisasjon, universitet eller liknende. Og Ingvild fortsetter i sin jobb som advokat, forteller digital redaktør Ingvil Teige Stiegler i Standard Norge, til Europower.

Ombudstvedt overtar ledervervet etter Niels Peter Christensen fra CCS Consult, som har vært leder siden opprettelsen i 2011.

Nyvalgt komitéleder Ombudstvedt understreker at norske eksperter på karbonfangst og -lagring (CCS) spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder.

– Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CCS er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Standarder gir en forutsigbarhet i verdikjeden og reduserer kostnadsnivået for en ellers kostnadskrevende industri, sier Ombudstvedt i en melding.

Ombudstvedt er økonom og advokat. De siste fem årene har hun drevet sitt eget firma, IOM Law, som fokuserer på CCS og andre aktiviteter knyttet til fjerning og bruk av CO2.