Nok et nettselskap skifter navn – slik de er pålagt. Denne gangen er det Hurum Nett som skifter navn – til Asker Nett. Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet.

I meldingen heter det at det nye navnet enda tydeligere skal si noe om hvem de er og hvor de hører til – for etter kommunesammenslåingen ble Hurum kommune en del av nye Asker kommune.

– Navnet sier hvem vi er og hvor vi hører til, og vi er eid av Asker kommune. Når vi lykkes, kommer det hele det store Asker-fellesskapet til gode, sier daglig leder Christian Aakermann.

Og han understreker at de kommer til å ta vare på røttene.

– Vi er stolt av vår historie og hvor vi kommer fra. Det er stor tilflytting til Asker og utviklingen på Hurumhalvøya er enorm. Vår oppgave er å sørge for god transport av strøm til stadig flere hus, hytter og virksomheter i Asker, sier Aakermann.

På eiersiden er selskapet 100 prosent eid av Asker kommune. I området Røyken får man i dag strøm fra Norgesnett og strømnettet i tidligere Asker kommune eies og driftes Elvia, heter det i informasjonen fra selskapet.

– Men vil ikke det nye navnet virke forvirrende siden Elvia faktisk eier strømnettet i Asker?

– Nei, vi synes ikke det. Dette er jo nett i Asker, og siden vi er eid av Asker kommune, synes vi det er naturlig å hete Asker Nett. Det var jo et valg vi måtte ta når vi skulle endre navnet, sier Aakermann til Europower.

Han trekker frem at andre navn kan være mer forvirrende.

– I Røyken heter det Norgesnett. Men det er jo ikke hele Norge. Er det noe mindre forvirrende? Elvia er for eksempel heller ikke noe stedsnavn. Det er vanskelig å finne et navn som er 100 prosent korrekt fra alle perspektiver. Vi forsøker altså ikke å virke forvirrende. Men som alle nye navn, kan det ta tid før det innarbeides, sier han.

Her kan du se hele oversikten over nettselskaper som har skiftet navn hittil i år.