Som Europower kunne melde om i forrige uke, slutter Niklas Kalvø Tessem som daglig leder i Kraftfylka. Kraftfylka organiserer de største kraftproduserende regionene i Norge. Tessem er ansatt for å lede Energi Norge sitt kontor i Brussel.

– Det er vemodig å forlate Kraftfylka, og det har vært veldig givende å bidra til et regionalt energiløft, kunne han fortelle til Europower.

Styreleder Aud Hove i Kraftfylka forteller at organisasjonen mister en engasjert leder.

– Vi skulle gjerne hatt Niklas med oss videre, men forstår veldig godt at han ikke kunne la denne muligheten gå fra seg. Han har hele tiden vært interessert i europeisk enegipolitikk, sier hun.

– Hva slags egenskaper er viktig når dere nå leter etter en ny daglig leder?

– Vi er på utkikk etter en samfunnsengasjert person som kan lose fylkeskommunene gjennom det energipolitiske landskapet. Energi er jo mer aktuelt enn noen gang, både på grunn av omstilling til fornybar energi, men også på grunn av strømpriser og tilgang på fornybar energi.

Planen er å ha en ny daglig leder på plass i starten av september.

Tydeliggjøre rolle

Spurt hva som er viktigst for en ny leder å ta tak i når vedkommende er på plass, svarer Hove;

– Noe av det viktigste er å tydeliggjøre fylkeskommunenes rolle på energifeltet. Det er ikke bare vannkraft lenger, men også vind, sol og bioenergi som energikilder som vi må planlegge og rigge samfunnet for. Vi i Kraftfylka mener også at det hadde vært veldig bra om alle fylkeskommuner kunne samlet seg og i fellesskap jobbet med energifeltet gjennom Kraftfylka. Vi har tema som naturressursskatt, konsesjonskraft, utjevning av nettleie og ikke minst å følge energikommisjonen si jobbing tett, sier hun.

Av saker som medlemmene i Kraftfylka er opptatt av nå, trekker Hove spesielt frem elektrifisering.

– Det er mye fokus på elektrifisering, nett og rett og slett tilgang på nok fornybar energi. Våre utfordringer med klima og miljø må sees i sammenheng med energi. Dette blir det jobba mye med i fylkeskommunene og det er både viktig og riktig at fylkeskommunene har et godt samarbeid på tvers om disse utfordringene, sier hun.