I børsmeldingen fra selskapet heter det; «Et flertall av aksjonærene i GNP Energy har foreslått følgende personer som nytt styre i GNP Energy AS. Styreleder: Martin Gustafsson. Styremedlemmer: Glenn Nøstdahl og Jimmy Lindberg».

Som Europower skrev tidligere denne uken ble det fredag forrige uke sendt ut børsmeldinger om vesentlige endringer på eiersiden, varsel om bud på minoritetsaksjeposter og innkalling til ekstraordinær generalforsamling mandag 31. oktober.

Årsaken er at det er et ønske fra noen aksjonærer om å innkalle til generalforsamling for å behandle forslag om å ta GNP Energy av børs og endre styret.