De to, som er styremedlemmer i Energi Norge i dag, innstilles for to år. Valget skjer formelt på NHOs generalforsamling 8. juni, opplyser Energi Norge