Nipper skal begynne i stillingen 1. januar neste og tar over etter Henrik Poulsen. Det kommer frem i en pressemelding. Nipper er i dag konsernsjef og administrerende direktør i det danske