Miljøorganisasjonen ZERO skriver i en pressemelding at Marius Holm skal slutte som daglig leder i ZERO for å bli konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy-gruppen.

- Jeg forlater Norges beste arbeidsplass med stolthet etter nesten ti år som daglig leder, sier Holm.

Holm har ledet ZERO siden 2012, og han har vært ansatt på åremål. Der går hans andre åremål mot slutten, og til sommeren går han av.

- Jeg har jobbet i miljøbevegelsen i 20 år og når det nå dukket opp en så spennende mulighet i Vy, var dette et godt tidspunkt for et skifte. Nå ser jeg frem til å jobbe med klima og bærekraft i en ny rolle, sier Holm.

ZERO har 25 ansatte, og har markert seg i samfunnsdebatten rundt klima og miljø i Norge.

- I dag står klima sentralt i norsk politikk og næringsliv, og jeg er stolt av hvordan ZERO har vært og er en pådriver i det grønne skiftet, sier Holm.

I arbeidet med klimaproblemet har det ikke bare vært enighet over hele linjen blant natur-, miljø- og klimaorganisasjonene. I flere saker har det vært interne uenigheter, deriblant i spørsmålet om vindkraft. Det pågår også en opphetet samfunnsdiskusjon om hvorvidt det er godt klimapolitikk å elektrifisere norsk sokkel eller ikke.

- Det jeg er mest stolt over, er at oljelandet Norge nå leder an i arbeidet med elektrifisering av først personbiler, så ferjer og nå tyngre kjøretøy og lasteskip. Det er en seier vi deler med andre, men suksessen viser at strategien med å skape marked for nye løsninger slik at industrialisering og kostnadsreduksjoner drives fram, kan gjøre et lite land til et kraftfullt verktøy for global endring, sier Holm.

ZEROs styreleder Erik Sauar fremhever Holms sterke bidrag for klimasaken og det grønne skiftet i Norge.

- Vi vil takke Marius Holm for innsatsen som en inspirerende leder for ZERO og som en sentral stemme i norsk klimadebatt. Han har levert treffsikre analyser, viktige forslag til ny politikk og bidratt til gode beslutninger for klima i stat, kommuner og næringsliv. ZEROs filosofi er å jobbe mer for det vi er for, enn mot det vi er mot. Mange av løsningene som preger klimaomstillingen vi ser i dag, er ideer ZEROs dyktige fagmiljø har utviklet og kjempet frem det siste tiåret med Holm som leder, sier Sauar.

Styrelederen uttrykker optimisme med tanke på å rekruttere Holms etterfølger.

- Dette er en av de viktigste og mest spennende lederjobbene i norsk samfunnsliv, med en unik mulighet til å forme positiv endring og klimaløsninger på tvers av myndigheter og marked, sier styreleder Erik Sauar.