I en børsmelding i går kom det frem at finansdirektør (CFO) Ole Kristian Haga i GNP Energy, slutter i selskapet. Det er ikke mer enn to måneder siden selskapets administrerende direktør August Baumann forlot sin stilling etter kun fem måneder i jobben.

– Nå har dere mistet to nøkkelansatte i løpet av kort tid – hva er årsaken til det?

– Det er to isolerte saker. Ole Kristian Haga har vært med oss lenge og har over en tid egentlig hatt lyst på noen større utviklingsmuligheter. Han ønsket å se om det var større utfordringer andre steder. Så dette er helt udramatisk, siden dette er noe han har vurdert over lenger tid, sier konstituert daglig leder Gisle Sveva – som også er styreleder i selskapet.

Men Sveva legger ikke skjul på at dette ikke er en ønskesituasjon.

– Det er klart at det ikke er noe vi ønsker at nøkkelpersoner forlater oss med så kort tids mellomrom. Men sånn er livet noen ganger. Det er jo sånn at man sikkert identifiserer seg med en strategi og en retning og blir det endringer på det, tenker man nok litt over den situasjonen man er i. Jeg vet at Haga har tenkt på dette, også ble det klarere for meg at han ønsket seg videre etter at jeg trådte inn som fungerende daglig leder, sier han.

Rekrutteringsprosessen for å hente inn en ny CFO er startet, men jakten på en ny administrerende direktør er satt på hold, kan Sveva fortelle.

– Den rekrutteringen skal vi også gjøre, men jeg har bestemt at jeg sitter her en liten stund for å stabilisere og ikke skape mer uro enn nødvendig. På sikt skal vi ha inn en ny administrerende direktør.

– Kommer du til å søke den jobben da?

– Nei, det er tvilsomt, jeg er jo styreleder og også administrerende direktør i GNPower. Men ingenting er umulig, det kommer jo an på hva aksjonærene ønsker, men dét er ikke et aktuelt scenario nå.

Tar grep

På spørsmål om hva selskapet kommer til å gjøre nå for å holde på nøkkelansatte, bekrefter han at de nå tar noen ekstra grep.

– Ja, vi gjør noen grep. Det viktigste vi gjør, er å sørge for at GNP Energy er et attraktivt selskap for gode folk i fremtiden. Vi jobber med en strategi for selskapet der vi ønsker å ta GNP Energy videre i forhold våre verdier, produktporteføljen og en strømlinjeforming av interne prosesser. Vi jobber også med veien videre for å bli et mer digitalt drevet selskap.

Han forteller videre at selskapet ikke har sett behovet for å ta finansielle grep for å holde på ansatte.

– Nei, det gjør vi ikke, men vi har vedtatt et opsjonsprogram der vi har fått fullmakt fra styret og generalforsamling om å tilby opsjoner til nøkkelansatte, så noen mekanismer har vi for å gjøre det attraktivt å jobbe her.

– Hva er prosessen videre nå for å hente inn en ny person til CFO-stillingen?

– Vi har startet, så vil tiden vise når det kan skje. Vi er mer opptatt at det er riktig person som hentes inn, enn at det skjer så fort som mulig, sier Sveva. Som en interimløsning har styremedlem Ketil Sundal trådt inn i en støtteposisjon som CFO.