Stillingen som CEO/administrerende direktør i TrønderEnergi er nylig utlyst og ligger ute på Finn og andre steder. Når Europower ringer Ståle Gjersvold – som innehar denne stillingen i dag og spør om han skal slutte, kan han avvise det.

For TrønderEnergi er jo i en prosess med kapitalselskapet HitecVision – en prosess som etter planen skal lande innen sommeren.