Nils Martin Stensholt overtar ansvaret for Kragerø Energi Nett fra 1. juni. Da er konsernet rigget fullt ut for det funksjonelle skillet. Konsernsjef Geir