Ved starten av året startet Yusuf Nebi Bastas i en ny stilling som bærekraftsansvarlig i NHO. Før det hadde han jobbet rundt 4,5 år i NHO-systemet.

Nå forteller Bastas at han denne høsten skal starte i ny jobb som leder for eksterne relasjoner og samfunnskontakt i rådgivningsselskapet Asplan Viak.

– Nå føler jeg at det er på tide med noe nytt. Jeg har alltid ønsket å jobbe i det private næringslivet. Når denne muligheten hos Asplan Viak dukket opp, kunne jeg ikke takke nei. Asplan Viak løser bokstavelig talt morgendagens utfordringer og er en kjempearena for samfunnsutvikling. Jeg gleder meg, sier han og beskriver de til sammen fem årene i NHO som spennende og meningsfylte.

– Det ble ikke så lang tid i stillingen som bærekraftansvarlig?

– Nei, jeg har mye ugjort i stillingen som bærekraftsansvarlig i NHO og skulle gjerne vært her litt lenger. Men det er mange i NHO-fellesskapet som jobber godt og bredt med bærekraft. Bærekraftsarbeidet settes ikke på pause, sier Bastas til Europower.

Bastas har blant annet jobbet i Statnett og regjeringens krisestøtteenhet tidligere.

– Vil fortsatt snakke om bærekraft

Bærekraft vil fremdeles stå på agendaen i den nye jobben, forteller han.

– Jeg kommer definitivt til å fortsette å jobbe med bærekraft! Asplan Viak skaper varige verdier for et samfunn i endring. Deres bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling skjer gjennom deres oppdrag som er variert og i hele landet. Du kommer fortsatt til å se og høre meg snakke om bærekraft.

Spurt om hva som er de største utfordringene for å få Norge til å bli et mer bærekraftig samfunn, svarer han;

– Vi må tørre å satse på klimaløsningene. Bedriftene kan være med å skape, ikke bare morgendagens løsninger som trengs, men også nye arbeidsplasser. Selv om fremtiden nå ser lysere ut med vaksinering og gjenåpning, er krisen fortsatt akutt for mange og det er fortsatt et langt stykke igjen før vi er tilbake i en ny normal. Altfor mange står utenfor arbeidslivet, vi må inkludere flere. Jobb er et gode for samfunnet, bedriften og den enkelte. Skal vi klare dette må vi jobbe sammen, offentlig og privat, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg er optimistisk for fremtiden, sier Bastas.

– Tror du bærekraft blir et hett tema i valgkampen?

– Stortingsvalg er alltid spennende og interessant. Bærekraft er et hett tema. Gårsdagens partilederdebatt fra Arendal som startet med klima som tema, er en god indikasjon. Det viktigste er at vi får en regjering og Storting som tør å satse på klimaløsninger og fører en politikk som skaper jobber i hele landet. Også her er jeg optimistisk for fremtiden, avslutter han.

Bastas starter i sin nye jobb 1. september.