Fredag kunne NVE orientere om at det er ansatt tre