Holmen kom fra jobb som plattformsjef i Equinor. Nå skal hun følge opp de ulike vannkraftverkene som Trønderenergi drifter.– Det var ikke lett å ta beslutningen om å slutte i Equinor.