Sigrun Eggen har fungert som øverste leder i strømsalg-konsernet siden 1 desember 2019. Hun har ledet selskapet gjennom børsnoteringen, men vil nå overlate lederansvaret til Baumann. Eggen fortsetter