Thema varsler på sine nettsider at det nå er partner Gorm Lunde som overtar som daglig leder av rådgivningsselskapet Thema. Han tar