Kravet om funksjonelt skille som trer i kraft ved årsskiftet gjør at Ringerikskraft Nett får ny daglig leder. Jan-Erik Brattbakk har ifølge en pressemelding vært operativt ansvarlig for nettvirksomheten til Ringerikskraft siden 2002, men tar