Pressemelding fra Lyse: Styrets leder Harald Espedal var ikke på valg, og innstillingen til bedriftsforsamligen var derfor forslag til fem aksjonærvalgte styremedlemmer