I statsråd fredag ble Kristin Myskja utnevnt til ekspedisjonssjef for klima, industri og teknologi i Olje – og energidepartementet (OED).

Hun kommer fra en stilling som avdelingsdirektør i samme avdeling, der hun har hatt ansvar for å lede departementets arbeid med havvind. Myskja har også erfaring fra å jobbe med karbonfangst og -lagring og ledet utviklingen av Langskip-prosjektet. Myskja har jobbet i ulike avdelinger i OED siden 2006.

– Betyr dette at du ikke skal skal være like «hands-on» på havvind og CCS?

– Eg er så heldig at både havvind og CCS er ein del av ansvarsområdet mitt også som ekspedisjonssjef, så eg slepp ikkje taket i det heilt. I OED har vi mange flinke folk, så både havvind og CCS er i gode og operative hender. Eg ser også fram til å arbeide med resten av porteføljen til avdelinga, sier hun til Europower.

– Hva blir de viktigste utfordringene i den nye jobben?

– KIT-avdelinga handterer saker som er svært viktige for energiomstillinga. Eg trur ei av dei mest sentrale utfordringane blir å sørgje for at våre råd til politisk leiing blir gjort på eit godt fagleg grunnlag. Det er krevjande i ei tid der svært mange viktige føresetnader er i endring, sier Myskja.