Den avtroppende direktøren har jobbet for OKG siden 2005 og har hatt flere ulike roller i selskapet, hvorav de fire siste årene som administrerende direktør.