Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har gjenvalgt Torfinn Opheim som styreleder for to nye