I en melding fra Østfold Energi heter det at Trine Berg er ansatt som økonomidirektør i konsernet og skal lede konsernets team for økonomi, finans og risiko.

Østfold Energi er verdsatt til 7,6 milliarder kroner, og kunne vise til et resultat etter skatt på 102 millioner kroner første halvår i år.

Hun kommer sist fra stillingen som økonomisjef i Eurofins Norge, som er et internasjonalt selskap innen laboratorieanalyser. Her har hun jobbet like i underkant av to år.

– Hva tenker du om å jobbe i kraftbransjen?

– Kraftbransjen er interessant. Ikke minst fordi kraftselskapene har et viktig samfunnsoppdrag og rolle i den grønne omstillingen. Skal vi klare å nå målet om å redusere klimagassutslippene, er vi nødt til å produsere mer fornybar energi og bidra til elektrifisering av samfunnet. Jeg tror at kraftbransjen har mange spennende og viktige år foran seg, og jeg gleder meg til å være med på den reisen, sier Ber til Europower.

Berg startet i stillingen 1. desember og tar over etter Per Ove Torper, som går av med pensjon.