Hos energiselskapet Østfold Energi har teamet for forretningsutvikling to nyansatte i disse dager; Thomas Haugstenrød og Dag Ivar Brekke.

Haugstenrød hentes fra rådgiverselskapet Multiconsult, der han har jobbet som rådgiver. Han har også vært med på å starte opp en solenergibedrift i Malawi. Han skal jobbe med å utvikle storskala solkraft i regionen.

– Hvorfor slutter du i Multiconsult?

– Det handler om at det dukket opp en mulighet som jeg så på som spennende. Multiconsult er en fantastisk fin arbeidsplass, men jeg er fra Østfold, og ble veldig gira på solsatsingen til Østfold Energi. Jeg har lyst til å være med på det grønne skiftet og samtidig bidra til lokal verdiskaping. Det trigget meg, sier han til Europower.

Han har de siste 12 årene jobbet med sol og kraftsystemer, og håper bransjen etter hvert kan se på sol som et viktig bidrag inn i energimiksen.

– Jeg synes Østfold Energi har en spennende satsing på forretningsutvikling og sol. Når man her i Norge hører om kraftprodusenter, tenker nok mange at de kun driver med vannkraft, og i det siste har det vært mye fokus på havvind. Solkraft er lett skalerbart og kan plasseres på gunstige plasser i nettet. For å nå de målene vi har satt oss med elektrifisering av Norge, tror jeg vi må utnytte alle de energikildene som er tilgjengelig. Og sol bør absolutt være én av disse, sier han.

– Hva tenker du er potensialet for å jobbe med solenergi i Østfold? Er det bedre enn andre områder?

– Østfold er en solrik del av landet, der forholdene ligger godt til rette for solkraft. Samtidig ligger vi i et underskuddsområde innen energi, så jeg tenker at det er gode forhold for å jobbe med solenergi i Østfold.

– Vannkraften er kongen

Det er spesielt én ting han ønsker å trekke frem som en utfordring som solkraft står overfor i dag.

– Utviklingen har gått fort på sol, med store kostnadsreduksjoner de siste årene som gjør at det nå begynner å bli aktuelt også med storskala sol i Norge. Jeg tror ikke kraftbransjen har rukket å omstille seg til den raske endringen. Men det tror jeg kommer, blant annet har NVE fått på plass et system for konsesjonsbehandling av solkraftverk som vil være viktig for å behandle de søknadene som nå vil komme fremover. Gjennom Solgrid leverte vi nylig den første konsesjonssøknaden for bakkemontert solkraft i Norge, så det blir spennende å følge den prosessen videre.

– Men er det nok sol her i landet til at det vil lønne seg å satse på sol?

– Det er klart at vannkraften er kongen, men jeg tror at sol også kommer til å spille en rolle i den elektrifiseringen som skal skje. Nå er det mer eller mindre stopp i vindkraft på land og vi har bygd ut det vi kan av vannkraft. I det bildet er sol en billig og relativt konfliktfri ressurs som er fornybar. Solressursene på Østlandet er sammenliknbare med for eksempel store deler av Tyskland, og bare se hva de har fått til der. Det gir mening å utnytte solkraft i Norge, sier han.

Den andre nyansatte i Østfold Energi, Dag Ivar Brekke, er utdannet arkitekt og skal jobbe med forretningsutvikling innen grønn industri. Han har jobbet med industriutvikling for Invest in Norway og i Statkraft.

Begge de nyansatte går inn i et team for forretningsutvikling på til sammen fem personer.

– I tillegg jobber vi svært tett med all våre scale ups i Carbon Centric, Soleie og Solgrid, så i økosystemet vårt er det nå over ti personer som jobber målrettet hver dag for å fremme grønn omstilling og verdiskapning i Østfold, sier direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, Martin Fledsberg Vatne i en melding.