For første gang har Småkraft produsert 1 TWh i løpet av ett år. Det vil