Næringsdepartementet la i dag frem statens eierskapsmelding. Den inneholder nøkkeltall for alle selskapene som staten eier, eller er storeier