Med det nye navnet skal det bli lettere å skille nettvirksomheten fra resten av Skagerak-konsernet. Konsernsjef Jens Bjørn Staff opplyser i en pressemelding at