Det er Småkraft som melder om nyansettelsen. I en pressemelding sier administrerende direktør, Terje Vedeler, at det har vært meget stor interesse for stillingen.

– Karina sin kompetanse og gjennomføringsevne gjør at dette vil være en viktig ressurs for oss fremover, sier Vedeler.

Halstensen Birkelund er utdannet siviløkonom i Executive MBA innen strategi og finans. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder i BKK.

– For meg handler Småkraft om å bygge bro mellom lokale initiativ hos grunneierne som eier elvene, ledende kompetansemiljøer på drift av elvekraftverk og langsiktige kapitalmiljøer som vil være med finansiere det grønne skiftet.