Berlijn har vært ansatt i Statnett siden 2008. Hun har også en rekke andre verv, samt at hun er professor II ved NMBU. Hun har en master