Den nye kraftverksjefen får ansvar for syv vannkraftanlegg og to pumpekraftverk som til sammen produserer 3,3 TWh i året. Han overtar jobben etter Arild Magne Gjerdevik som