Valget av Stubholt (54) skjedde på en ekstraordinær generalforsamling. Etter valget er 60 prosent av de aksjonærvalgte styremedlemmene