Det er nå klart at den nye konsernsjefen i Statnett, Hilde Merete Tonne, vil tiltre stillingen 15. mars. Auke