Det er liten tvil om at det jevnlig blåser friskt rundt vindkraftselskaper i Norge. Dette resulterer i et medietrykk som må håndteres. Spesielt gjelder dette for havvind, som Europower kunne melde tidligere i sommer.

Nå tar vindkraftselskapet Zephyr grep, og skal ansette en dedikert kommunikasjonssjef. Administrerende direktør Olav Rommetveit forklarer bakgrunnen for at de søker etter en kommunikasjonssjef slik;

– Zephyr ønsker å være en tydelig stemme for det grønne skiftet og bygging av mer fornybar energi. Vi ønsker god kommunikasjon med både sentrale og lokale myndigheter i Norge, Sverige og Island og ser etter en person som skal bidra til det, sier han til Europower.

– Hvordan vil du beskrive medietrykket?

– Det er desidert størst medietrykk under utbyggingsfasen av vindkraftprosjektene, men det er tidvis også stort medietrykk i utviklingsfasen av prosjektene. Akkurat nå opplever vi lavt medietrykk rundt våre prosjekter, sier Rommetveit.

– Må trives med noen kraftige stormer

Han legger ikke skjul på at en slik stilling vil innebære at man må kunne tåle stå i en storm.

– Det er nok viktig at man har et oppriktig engasjement for fornybar energi og ser på det som en del av klimaløsningen samt at man trives med noen kraftige stormer fra tid til annen.

– Opplever dere at det er mer forståelse for behov for vindkraft – nå som strømprisene er så høye?

– Vi opplever at svært mange nå ser at mer vindkraft er med på å løse både strømpriskrisen og klimakrisen. Det store spørsmålet er hvordan vi skal få med oss de lokalsamfunnene som sitter på vindressursene. Det håper vi vår nye kommunikasjonssjef skal hjelpe til med.

Det er Østfold Energi, Vardar og Glitre Energi som sammen eier Zephyr.