De siste ukene er det Lofotkraft, Valdres Energi og Ymber som har varslet nye navn på nettselskapene sine.

Det nye navnet på Lofotkraft er Elmea.

– Til alle tider har «meer» vært stabile, urokkelige navigasjonspunkter som har vist oss veien til verdiskapning langs hele kysten. På latin betyr mea «min». Det syns vi er en passende metafor for et nettselskap som eies av, og driftes for fellesskapet. Prefiksen «el» forklarer at navnet har med strøm å gjøre, skriver selskapet i en pressemelding.