Hvert år lager Pareto Securities en rapport der de ser på den finansielle situasjonen i den norske og europeiske kraftbransjen. Nå