Resultatet etter skatt endte på 194 millioner kroner, som er fem millioner kroner mer enn i 2018. – Til tross for