Kraftkonsernet BKK fokuserer på at koronautbruddet og rekordlav kraftpris gjorde 2020 til et krevende år, i sin pressemelding om årsresultatet for 2020. Det endte med et resultat på 1.543 millioner