Driftsresultatet til Arendals Fossekompani endte på 187 millioner kroner i 2020 sammenlignet med 243 millioner i 2019. Året ble avsluttet med et godt kvartal tatt koronapandemien i